شاخه‌ها

جستجوی پیشرفته

کداک | Kodak  ( )

کداک | Kodak .

محصولات
در صفحه
نمایش 1 - 12 از 17 قلم کالا
 • اسکنر کداک مدل  i2420 نوع کاربری (توصیه شده): خانگی-اداری-حرفه ای اسناد (دبیرخانه) سایز اسکن: A4, A5 نوع اسکنر: Dual CCD حجم مخزن ورودی کاغذ: 75 برگ قابلیت اسکن دورو: استاندارد سرعت اسکن سیاه و سفید: 40 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 40 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  1200 dpi ظرفیت اسکن روزانه: 5000 برگ نوع اتصال: USB2.0

 • اسکنر کداک مدل  i3400 نوع کاربری (توصیه شده): خانگی-اداری-حرفه ای اسناد (دبیرخانه) سایز اسکن: A4, A5 نوع اسکنر:  CCD x2 حجم مخزن ورودی کاغذ: 250 برگ قابلیت اسکن دورو: استاندارد سرعت اسکن سیاه و سفید: 90 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 90 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  1200 dpi ظرفیت اسکن روزانه: 20000 برگ نوع اتصال: USB2.0

 • اسکنر کداک مدل  i5200 نوع کاربری (توصیه شده): حرفه ای اسناد (دبیرخانه) سایز اسکن: A3, A4, A5 نوع اسکنر: CCD x2 حجم مخزن ورودی کاغذ: 750 برگ قابلیت اسکن دورو: استاندارد سرعت اسکن سیاه و سفید: 140 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 140 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  600 dpi ظرفیت اسکن روزانه: نامحدود نوع اتصال: USB2.0

 • اسکنر کداک مدل  i5600 نوع کاربری (توصیه شده): حرفه ای اسناد (دبیرخانه) سایز اسکن: A3, A4, A5 نوع اسکنر: CCD x2 حجم مخزن ورودی کاغذ: 750 برگ قابلیت اسکن دورو: استاندارد سرعت اسکن سیاه و سفید: 170 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 170 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  600 dpi ظرفیت اسکن روزانه: نامحدود نوع اتصال: USB2.0

 • اسکنر کداک مدل  i5850 نوع کاربری (توصیه شده): حرفه ای اسناد (دبیرخانه) سایز اسکن: A3, A4, A5 نوع اسکنر: CCD x2 حجم مخزن ورودی کاغذ: 750 برگ قابلیت اسکن دورو: استاندارد سرعت اسکن سیاه و سفید: 210 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 210 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  600 dpi ظرفیت اسکن روزانه: نامحدود نوع اتصال: USB2.0

 • اسکنر کداک مدل  i4600 نوع کاربری (توصیه شده): حرفه ای اسناد (دبیرخانه) سایز اسکن: A3, A4, A5 نوع اسکنر: CCD x2 حجم مخزن ورودی کاغذ: 500 برگ قابلیت اسکن دورو: استاندارد سرعت اسکن سیاه و سفید: 120 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 120 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  600 dpi ظرفیت اسکن روزانه: 50000 برگ نوع اتصال: USB2.0

 • اسکنر کداک مدل  i4200 نوع کاربری (توصیه شده): حرفه ای اسناد (دبیرخانه) سایز اسکن: A3, A4, A5 نوع اسکنر: CCD x2 حجم مخزن ورودی کاغذ: 500 برگ قابلیت اسکن دورو: استاندارد سرعت اسکن سیاه و سفید: 100 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 100 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  600 dpi ظرفیت اسکن روزانه: 30000 برگ نوع اتصال: USB2.0

 • اسکنر کداک مدل  i3450 نوع کاربری (توصیه شده): حرفه ای اسناد (دبیرخانه) سایز اسکن: A3, A4, A5 نوع اسکنر: CCD x2 حجم مخزن ورودی کاغذ: 250 برگ قابلیت اسکن دورو: استاندارد سرعت اسکن سیاه و سفید: 90 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 90 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  600 dpi ظرفیت اسکن روزانه: 20000 برگ نوع اتصال: USB2.0

 • اسکنر کداک مدل  i3250 نوع کاربری (توصیه شده): حرفه ای اسناد (دبیرخانه) سایز اسکن: A4, A5 نوع اسکنر: CCD x2 حجم مخزن ورودی کاغذ: 250 برگ قابلیت اسکن دورو: استاندارد سرعت اسکن سیاه و سفید: 50 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 50 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  600 dpi ظرفیت اسکن روزانه: 15000 برگ نوع اتصال: USB2.0

 • اسکنر کداک مدل  i3200 نوع کاربری (توصیه شده): حرفه ای اسناد (دبیرخانه) سایز اسکن: A4, A5 نوع اسکنر: CCD x2 حجم مخزن ورودی کاغذ: 250 برگ قابلیت اسکن دورو: استاندارد سرعت اسکن سیاه و سفید: 50 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 50 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  1200 dpi ظرفیت اسکن روزانه: 15000 برگ نوع اتصال: USB2.0

 • اسکنر کداک مدل  i2900 نوع کاربری (توصیه شده): خانگی-اداری-حرفه ای اسناد (دبیرخانه) سایز اسکن: A4, A5 نوع اسکنر: CCD x2 حجم مخزن ورودی کاغذ: 250 برگ قابلیت اسکن دورو: استاندارد سرعت اسکن سیاه و سفید: 60 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 60 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  1200 dpi ظرفیت اسکن روزانه: 10000 برگ نوع اتصال: USB2.0

 • اسکنر کداک مدل  i2820 نوع کاربری (توصیه شده): خانگی-اداری-حرفه ای اسناد (دبیرخانه) سایز اسکن: A4, A5 نوع اسکنر: Dual CCD حجم مخزن ورودی کاغذ: 100 برگ قابلیت اسکن دورو: استاندارد سرعت اسکن سیاه و سفید: 60 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 60 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  600 dpi ظرفیت اسکن روزانه: 8000 برگ نوع اتصال: USB2.0

نمایش 1 - 12 از 17 قلم کالا