شاخه‌ها

جستجوی پیشرفته

پلاس تک | Plustek  ( )

پلاس تک | Plustek .

محصولات
در صفحه
نمایش 1 - 12 از 15 قلم کالا
 • اسکنر پلاس تک مدل  SmartOffice PS286 Plus نوع کاربری (توصیه شده): خانگی-اداری سایز اسکن: A4, A5 نوع اسکنر: CIS x2 حجم مخزن ورودی کاغذ: 50 برگ قابلیت اسکن دورو: استاندارد سرعت اسکن سیاه و سفید: 25 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 8 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  600 dpi ظرفیت اسکن روزانه: 1500 برگ نوع اتصال: USB2.0

 • اسکنر پلاس تک مدل  SmartOffice PN2040 نوع کاربری (توصیه شده): خانگی-اداری سایز اسکن: A4, A5 نوع اسکنر: CIS x2 حجم مخزن ورودی کاغذ: 50 برگ قابلیت اسکن دورو: استاندارد سرعت اسکن سیاه و سفید: 20 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 9 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  600 dpi ظرفیت اسکن روزانه: 1000 برگ نوع اتصال: USB2.0, RJ45 LAN

 • اسکنر پلاس تک مدل  SmartOffice PS283 نوع کاربری (توصیه شده): خانگی-اداری سایز اسکن: A4, A5 نوع اسکنر: CIS حجم مخزن ورودی کاغذ: 50 برگ سرعت اسکن سیاه و سفید: 25 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 5 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  600 dpi ظرفیت اسکن روزانه: 1500 برگ نوع اتصال: USB2.0

 • اسکنر پلاس تک مدل  SmartOffice PL1530 نوع کاربری (توصیه شده): خانگی-اداری سایز اسکن: A4, A5 نوع اسکنر: CIS x2 حجم مخزن ورودی کاغذ: 50 برگ قابلیت اسکن دورو: استاندارد سرعت اسکن سیاه و سفید: 15 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 9 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  600 dpi ظرفیت اسکن روزانه: 1000 برگ نوع اتصال: USB2.0

 • اسکنر پلاس تک مدل  OpticSlim 2600 نوع کاربری (توصیه شده): خانگی-اداری سایز اسکن: A4, A5 نوع اسکنر: CIS قابلیت اسکن دورو: استاندارد سرعت اسکن سیاه و سفید: 2 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 2 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  1200 dpi ظرفیت اسکن روزانه: 500 برگ نوع اتصال: USB1.1

 • اسکنر پلاس تک مدل  PL2550 نوع کاربری (توصیه شده): خانگی-اداری سایز اسکن: A4, A5 نوع اسکنر: CIS x2 حجم مخزن ورودی کاغذ: 50 برگ قابلیت اسکن دورو: استاندارد سرعت اسکن سیاه و سفید: 25 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 8 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  600 dpi ظرفیت اسکن روزانه: 1500 برگ نوع اتصال: USB2.0

 • اسکنر پلاس تک مدل  PS4080U نوع کاربری (توصیه شده): خانگی-اداری سایز اسکن: A4, A5 نوع اسکنر: CCD x2 حجم مخزن ورودی کاغذ: 100 برگ قابلیت اسکن دورو: استاندارد سرعت اسکن سیاه و سفید: 40 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 40 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  600 dpi ظرفیت اسکن روزانه: 4000 برگ نوع اتصال: USB2.0

 • اسکنر پلاس تک مدل  PS340S نوع کاربری (توصیه شده): خانگی-اداری سایز اسکن: A4, A5 نوع اسکنر: CCD حجم مخزن ورودی کاغذ: 50 برگ سرعت اسکن سیاه و سفید: 40 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 40 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  600 dpi ظرفیت اسکن روزانه: 3000 برگ نوع اتصال: USB2.0

 • اسکنر پلاس تک مدل  SC8016U نوع کاربری (توصیه شده): خانگی-اداری سایز اسکن: A3,A4, A5 نوع اسکنر: CCD x2 حجم مخزن ورودی کاغذ: 100 برگ قابلیت اسکن دورو: استاندارد سرعت اسکن سیاه و سفید: 80 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 45 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  600 dpi ظرفیت اسکن روزانه: 8000 برگ نوع اتصال: USB2.0

 • اسکنر پلاس تک مدل  eScan A150 نوع کاربری (توصیه شده): خانگی-اداری سایز اسکن: A4, A5 نوع اسکنر: CIS  حجم مخزن ورودی کاغذ: 50 برگ قابلیت اسکن دورو: استاندارد سرعت اسکن سیاه و سفید: 15 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 4 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  600 dpi ظرفیت اسکن روزانه: 1500 برگ نوع اتصال: USB2.0, RJ45 LAN

 • اسکنر پلاس تک مدل  SmartOffice PS506U نوع کاربری (توصیه شده): خانگی-اداری-حرفه ای اسناد (دبیرخانه) سایز اسکن: A4, A5 نوع اسکنر: CCD x2 حجم مخزن ورودی کاغذ: 100 برگ قابلیت اسکن دورو: استاندارد سرعت اسکن سیاه و سفید: 50 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 45 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  600 dpi ظرفیت اسکن روزانه: 8000 برگ نوع اتصال: USB2.0

 • اسکنر پلاس تک مدل SmartOffice PS386 نوع کاربری (توصیه شده): خانگی-اداری سایز اسکن: A4, A5 نوع اسکنر: CCD x2 حجم مخزن ورودی کاغذ: 50 برگ قابلیت اسکن دورو: استاندارد سرعت اسکن سیاه و سفید: 25 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 20 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  600 dpi ظرفیت اسکن روزانه: 3000 برگ نوع اتصال: USB2.0

نمایش 1 - 12 از 15 قلم کالا