شاخه‌ها

برچسب پرینتر  ( )

برچسب پرینتر .

محصولات
در صفحه
نمایش 1 - 12 از 13 قلم کالا
 • رول برچسب حرارتی 5x5.5 سانتی متر نوع برچسب: حرارتی-سفید سایز برچسب: 50x55 میلی متر تعداد برچسب: 1000 عدد دستگاه های سازگار: لیبل پرینتر

 • رول برچسب حرارتی 5x2.5 سانتی متر نوع برچسب: حرارتی-سفید سایز برچسب: 50x25 میلی متر تعداد برچسب: 2000 عدد دستگاه های سازگار: لیبل پرینتر

 • رول برچسب حرارتی 3x4 سانتی متر نوع برچسب: حرارتی-سفید سایز برچسب: 30x40 میلی متر تعداد ردیف: 3 ردیف تعداد برچسب: 3000 عدد دستگاه های سازگار: لیبل پرینتر

 • رول برچسب حرارتی 3.4x5.1 سانتی متر نوع برچسب: حرارتی-سفید سایز برچسب: 34x51 میلی متر تعداد ردیف: 2 ردیف تعداد برچسب: 3000 عدد دستگاه های سازگار: لیبل پرینتر

 • رول برچسب حرارتی 3x4.5 سانتی متر نوع برچسب: حرارتی-سفید سایز برچسب: 30x45 میلی متر تعداد ردیف: 2 ردیف تعداد برچسب: 4000 عدد دستگاه های سازگار: لیبل پرینتر

 • رول برچسب حرارتی 3.1x2.1 سانتی متر نوع برچسب: حرارتی-سفید سایز برچسب: 31x21 میلی متر تعداد ردیف: 3 ردیف تعداد برچسب: 6000 عدد دستگاه های سازگار: لیبل پرینتر

 • رول برچسب حرارتی 2.5x1.2 سانتی متر نوع برچسب: حرارتی-سفید سایز برچسب: 25x12 میلی متر تعداد ردیف: 4 ردیف تعداد برچسب: 10000 عدد دستگاه های سازگار: لیبل پرینتر

 • رول برچسب حرارتی 3x1.8 سانتی متر نوع برچسب: حرارتی-سفید سایز برچسب: 30x18 میلی متر تعداد ردیف: 3 ردیف تعداد برچسب: 6000 عدد دستگاه های سازگار: لیبل پرینتر

 • رول برچسب حرارتی 5x4 سانتی متر نوع برچسب: حرارتی-سفید سایز برچسب: 50x40 میلی متر تعداد ردیف: 1 ردیف تعداد برچسب: 1000 عدد دستگاه های سازگار: لیبل پرینتر

 • ریبون تایسون 30x6 سانتی متر نوع پرینتر: حرارتی رنگ ریبون: مشکی سایز ریبون: 300x60 میلی متر دستگاه های سازگار: لیبل پرینترهای تایسون

 • رول برچسب حرارتی 6x9 سانتی متر نوع برچسب: حرارتی-سفید سایز برچسب: 90x60 میلی متر تعداد ردیف: 1 ردیف تعداد برچسب: 1000 عدد دستگاه های سازگار: لیبل پرینتر

 • رول برچسب حرارتی 10x5 سانتی متر نوع برچسب: حرارتی-سفید سایز برچسب: 100x50 میلی متر تعداد ردیف: 1 ردیف تعداد برچسب: 1000 عدد دستگاه های سازگار: لیبل پرینتر

نمایش 1 - 12 از 13 قلم کالا